COM PLANTAR?

NOVES LLAVORS...  NOUS ARBRES...  NOUS BOSCOS

Busca una o dues persones del teu entorn amb els que et puguis entendre bé analitzant els problemes actuals que tenim en el Planeta i especialment en el teu poble, barri, ciutat, etc.

Proposeu-vos de plantar un Arbre d'Enriquiment Local. Busqueu informació de les monedes socials i/o sistemes d'intercanvi (a Internet cada vegada hi ha més informació). Hi ha molts models i moltes experiències.


El nostre model permet començar de seguida i sense pràcticament cap inversió de moneda global, únicament per imprimir les Targetes-Moneder.


Val molt la pena que estudieu bé el tema i que us poseu en aquesta "empresa col·lectiva". 


En el futur és bo que coexisteixin diferents sistemes monetaris i sobretot, en aquest model d'Arbres d'Enriquiment Local, que és un sistema de finançament propi (en el marc d'una associació). Si un sistema monetari té problemes, les persones podem seguir intercanviant amb l'altre i l'economia no s'atura (un gran exemple d'això existeix en el WIR a Suïssa, sistema d'intercanvi entre empreses en un marc associatiu, que ja fa uns 80 anys que funciona amb més o menys força segons com estigui la moneda oficial).


Tothom té el dret de poder cobrir les seves necessitats bàsiques, tal com diuen els Drets Humans. El que no ha de tenir dret ningú (ni cap govern, ni cap entitat financera) és a especular ni a robar aquests drets.


Les noves economies han de ser netes, transparents, on 2+2=4 (i no 4+%). Tothom ha de poder participar aportant tot el millor de si mateix en la nova economia del futur, de la NOVA ERA que ja està començant.


L'economia global infravalora tot el potencial local i les economies locals el posen en valor sense infravalorar l'economia global. Amb 50/60 anys hem fet la GLOBALITZACIÓ (entre tots/es hi hem participat) i ara és el moment de fer la GLOCALITZACIÓ (recuperar tot allò que sabem i podem fer localment, però amb visió global).10 PASSOS INICIALS

       1 - equip impulsor
            * 3 o 4 persones emprenedores
            * marcar un calendari per començar

       2 - acords de referència
            * delimitar àmbit (poble, barri, ciutat, poblets, comarca, etc.)
            * escollir nom per les Unitats d'Interncanvi (nom vinculat al lloc)
            * valor: 1 moneda local (ml) = 1eu  (de referència)
            * treball: amb 1h pots guanyar 10 ml  (en projectes generadors 
              d'unitats d'intercanvi)

       3 - dissenyar Targeta-d'Intercanvis 
            * disseny  (veure apartat FUNCIONAMENT)
            * escollir distintiu  (un logo, un identificador del vostre AEL)

       4 - primer projecte generador de massa d'Unitats d'Intercanvi (UI)
            * socis  (un grup de persones que es plantegen un projecte inicial)
            * hores dedicació (hores que preveuen que necessitaran pel projecte)
            * pla de treball  (quantes hores treballaran a la setmana)
            * diari del projecte (per anotar el que es va fent)
            * coordinador (encarregat de la Targeta-d'Intercanvis del projecte)

       5 - gestió informació
            * crear correu electrònic on enviar els intercanvis (per introduir)
            * full de càlcul com a mètode inicial (veure FUNCIONAMENT)
            * important controlar tota la massa d'UI creada i tots els 
               intercanvis realitzats.
            * tota la informació és oberta a tots els socis/es.

       6 - posar en marxa la OCL (Oficina de Canvi Local)
            * espai per reunions (buscar un local d'alguna entitat o ajuntament)
            * espai atenció persones (si pot ser el mateix local)
                * signar llibre socis (registre amb dades i signatures dels socis/es)
                * entregar Targetes-d'Intercanvis (cadascú la seva)
                * anotar tot (anotar moviments, incidències...)
                * anotar gustos socis  (per anar creant grups de treball)

       7 - necessitats i ofertes (molt important)
            * anar a trobar oferents locals (botiguers, professionals, 
               productors...)

       8 - definir estatuts – associació (la base legal)

       9 - primera Assemblea constituent
            * aprovar estatuts
            * aprovar primera junta coordinadora 

     10 - projectes i crèdits
            * nous projectes  (definir nous projectes necessaris)

FASE 2 
           creixement progressiu de totes les arrels i òrgans de decisió
                  * CONSELL COOPERATIU LOCAL (amb participació entitats poble)
                  * ASSEMBLEA  (una mínim anual)
                  * arrel A1 gestió informació (escriure la història col·lectiva)
                  * arrel A2 coordinació  (la junta coordinadora ha d'estar activa)
                  * OCL arrels A3, A4, A5 (la oficina de canvi local)
                  * arrel A6  necessitats i ofertes (anar a trobar oferents)
                  * arrel A7 projectes i crèdits (els crèdits s'han d'aprovar
                  * arrel A8 evolució legal (anar vetllant per la normativa vigent)
                  * arrel A9 animació  (és important crear espais d'animació)
                  * arrel A10 nous arbres (donar suport a nous projectes de AEL)

                    CREATIVITAT, IMAGINACIÓ, CONCRECIÓ... 
                                    però sobretot, BON ROTLLO