QUÈ SÓN?

Podem definir un Arbre d'Enriquiment Local com una eina holística (el total és més que la suma de les seves parts) per fomentar la cooperació entre la gent i una bona relació amb els recursos naturals del lloc, perquè la participació de tothom faci possible obtenir tot allò necessari perquè tothom pugui viure dignament.

L'Arbre ha de tenir vida pròpia i ningú ha de ser insustibuible, perquè pugui anar vivint al llarg dels anys.

d'on neix la idea ?
    motivació
        reflexió col·lectiva
            pic petroli (cada vegada costa més d'extreure i serà més car)
            canvi climàtic  (conseqüència de fer molt mal a la Natura)
            crisi econòmica  (el sistema econòmic actual és pervers)
        avançar vers sobirania
            alimentària (que cada poble produeixi els seus aliments bàsics)
            energètica (reduir consum energètic i fer-ne producció local)
            financera (amb sistemes propis de finançament)

què ens cal ?
    objectius
        unir esforços i potencial (imaginació, creativitat, acció...)
        crear riquesa local, mercat local  (si plantes una llavor encara creix una planta)
        que tothom participi activament (cadascú segons les seves possibilitats)

    principis
        cal fer molta feina i ben feta (cal treballar dur per fer aquest canvi)
        tot esforç mereix ser recompensat (una economia local ho permet)
        tothom pot participar  (tothom pot oferir alguna cosa)
        cadascú és el responsable del seus actes (hem d'aprendre a SER)

característiques
    inspiració
        La societat que tenim i que veiem que moltes coses no funcionen
        està basada amb l'estructura de les piràmides de poder (de pedra). 
        La nova societat creiem que s'ha de fixar molt amb els arbres.
        Els arbres són els companys nostres de Planeta, que més toquen 
        de peus a terra. Val la pena que ens hi fixem. 
        Ens proposen una altre forma d'organització col·lectiva, 
        des de la participació i el poder-responsabilitat de cadascú.

    finalitat
        La finalitat principal és enriquir el poble. 
        No és un sistema pensat per evadir impostos, sinó per exigir 
        que els impostos serveixin pel que han de servir (béns col·lectius)
        El fonament legal del projecte està en la seva circumscripció en el
        marc d'una associació. Dins aquest marc l'associació estableix les
        seves pròpies normes de relació entre els socis. 
        Els socis/es realitzen activitats de voluntariat per millorar la 
        sensibilització i l'aprenentatge per afavorir la producció i consum de tot 
        allò que sigui possible en un determinat entorn. 
        És un sistema d'intercanvi local que complementa al sistema monetari
        oficial, en el sentit que incentiva que el major nombre de transaccions
        es duguin a terme dins l'àmbit de l'associació, per tant reverteixen en 
        una millora de la qualitat de vida local.