això és legal?


    • és complementària, no es proposa competir amb l'euro
    • actua en el marc d'una associació i un àmbit restringit
    • compleix les lleis europees sobre el diner
    • cada oferent és responsable de les seves obligacions fiscals
    • no anem en contra dels impostos, sinó a favor de que els impostos serveixin pel que han de servir: bens comuns