a qui pot interessar això?


  • a tothom perquè estimula els intercanvis quan no hi ha euros
  • valora coses que l'euro no valora
   • tothom pot participar
   • no és excloent ni marginadora
  • és més estable que l'euro
   • la massa monetària es controla localment i s’adapta exactament al comerç local
  • permet estalviar euros i usar-los per tot allò que no pot ser pagat amb moneda local
  • a mesura que puguem cobrir més necessitats amb moneda local, disposarem de més moneda global