per què economies locals amb monedes locals?


  • hi ha productes que difícilment podrem mai produir localment
   • ordinadors
   • telèfons
   • cotxes
   • avions
   • ...
  • hi ha productes que fins fa 30/40 anys sempre s'havíen produït localment
   • menjar
   • roba
   • mobles
   • cases
   • salut bàsica
   • ...
  • el que dóna riquesa no és el diner sinó els intercanvis
   • de sabers i coneixements
   • d'habilitats
   • de possibilitats
   • de recursos
   • de productes
   • de serveis
   • ...
  • l'euro és escàs i la gent necessita intercanviar
  • les monedes són eines per facilitar els intercanvis
  • les economies locals són del poble i de la gent
   • no són especulatives
   • no serveixen per emmagatzemar
   • porten l'ADN de la cooperació on tothom guanya
  • la majoria de persones estem "atrapats" amb l'euro
   • l'euro és deute al banc
   • l'euro està supeditat a la política i les finances
   • les economies locals permeten estalviar euros
   • l'economia global porta l'ADN de la competència. O ets guanyador o perdedor