per què és l'economia del futur?


  • en un món finit no hi pot haver un creixement infinit
  • necessitem viure tothom de manera sostenible
  • cal estimular els recursos locals
   • una gran font de riquesa que l'euro desaprofita
   • tothom pot aportar en un marc cooperatiu
  • les economies locals permeten respirar
   • a les persones
   • a la naturalesa
  • les economies locals són com els petits globus d'aire que poden fer surar de nou el vaixell que s'enfonsa
  • tothom ha de poder contribuir
  • ha de ser una economia cooperativa
  • convertir l'economia de la competència en economia de cooperació
   • transició ètica
   • fomentar el reciclatge
   • educació del consum
  • l'economia ha de tenir la Massa Monetària controlada per evitar els cicles d’inflació i deflació.
   • l'economia global està descontrolada
   • les microeconomies la poden controlar al 100%

   • transparents
   • justes
   • cooperatives
  • l'economia del TENIR
   • qui té més encara pot tenir més i més
   • qui no té, cada vegada tindrà menys
  • l'economia del SER
   • no és més ric qui més té, sinó qui menys necessita
   • l'important és SER persona i saber viure cooperant