quins són els conceptes bàsics d'un AEL?


  • tothom pot generar riquesa
  • tots/es som diferents
  • tots/es tenim qualitats úniques
  • tots/es tenim molt per aprendre
  • cadascú és el responsable dels seus actes
  • la confiança neix de la transparència
  • tota la informació és oberta a tots els socis/es
  • hem de vetllar per a que no es produeixin malentesos