quins avantatges poden tenir els comerciants?

  • es ven més
   • atrau nous clients
    • segurament no vindran només per les ofertes
   • la moneda social local no és escassa
   • més publicitat
    • sortiran en el bloc i en el butlletí
  • part del marge de benefici el pot tenir amb moneda local
  • en la mesura que hi ha més socis hi ha més ofertes
  • està contribuïnt a que el poble s'enriqueixi
   • promociona productes i serveis locals
   • afavoreix nous projectes locals
    • impuls noves sinergies
  • crea valor i autoestima local
   • fomenta el canvi de valors
   • aposta per la resiliència local
   • amb el temps més oferta de producte local
  • disposaran d'una linia de crèdit sense interessos
   • per impulsar nous projectes
  • estaran potenciant la moneda local
   • possibles pagaments a proveidors
  • participaran en un sistema d'estalvi d'euros
   • banca ètica
   • microcrèdits sense interessos
  • participació en la responsabilitat social de les empreses
  • participar en un sistema fàcil i resilient
  • participar en un projecte pedagògic i cooperatiu de futur