quins models de "monedes socials" hi ha?


  • LETS -sistemes locals d'intercanvi comercial-
   • saldo positiu o negatiu
   • escassa vinculació amb el comerç local
  • Bancs del Temps
   • saldo positiu o negatiu en hores o minuts
   • principalment limitats a serveis
  • monedes de fidelització
   • respaldat amb euros
   • molta vinculació amb economia global
   • rep els alts i baixos de l'economia global
   • car de posar en marxa, pel cost de la protecció dels bitllets contra falsificacions
   • en ser moneda anònima, mateixa dificultat de control de la massa monetària que amb l’euro.
  • C3 xarxes de crèdit
   • entre empreses
   • suport positiu cooperació
  • AEL arbres d'enriquiment local
   • sistema de finançament comunitari
   • complementari a l'euro
   • permet vinculació amb comerç local
   • cost de 0 euros per posar en marxa